En aquest espai, l'USUARI podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. .Com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l'ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web d' A-Pro Detectives Privados inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, A-Pro Detectives Privados (“Usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal A-Pro Detectives Privados .

DADES PERSONALS QUE RECAVEM I COM HO FEM

Llegir Política de Privadesa

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb https://www.agència.cat. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars; Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, A-Pro Detectives Privados , l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets d' A-Pro Detectives Privados o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web. Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant A-Pro Detectives Privados no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a A-Pro Detectives Privados poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a A-Pro Detectives Privados , assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i A-Pro Detectives Privados utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS

A-Pro Detectives Privados informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients. L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a info@agència.cat indicant-ne el nom i els cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L'usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@agència.cat, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei/producte: Adquirit el dia: Nom de l'usuari: Domicili de l'usuari: Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'A-Pro Detectives Privados . L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'A-Pro Detectives Privados.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a A-Pro Detectives Privados indicant:

Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines del web A-Pro Detectives Privados, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir-hi. A-Pro Detectives Privados no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc web, pàgines, promocions, programes d'afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació és sempre anònima i no s'identifica l'usuari.

La informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d'afiliats està subjecta a les polítiques de privadesa que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privadesa. Per això recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privadesa dels enllaços d'afiliat.

L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del lloc web al portal https://www.agència.cat haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita d'A-Pro Detectives Privados. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre A-Pro Detectives Privados i el propietari del lloc on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o l'aprovació per part d' A-Pro Detectives Privados dels seus continguts o serveis .

POLÍTICA DE COMENTARIS

A la nostra web i es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i fer consultes. No s'admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d'aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l'autor o altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com ara domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d'una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc no es consideraran aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre A-Pro Detectives Privados amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal A-Pro Detectives Privados, si us plau dirigiu-vos a info@agència.cat .

De part de l'equip que formem A-Pro Detectives Privados us agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.