• Detectius privats Catalunya

  DETECTIUS PRIVATS

  Benvinguts a la pàgina web d'AGENCIA PRO per a Catalunya, despatx de detectius privats especialista en investigació privada en matèria civil, laboral i familiar, amb llicència oficial MMDCII.

   

  El servei de recerca que oferim és compatible amb tot procediment judicial pel fet que les nostres actuacions s'ajusten als principis de raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat.

   

  Tots els nostres operatius estan acreditats com a detectius privats (amb TIP en vigor) davant la policia i l'ajudaran a desvetllar les seves sospites i preocupacions.

 • Detectiu privat Catalunya

  Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l'Ebre

  Sospites? Contracti un detectiu

  Sospites? Contracti un detectiu


  Es troba en una situació que necessita ajuda especial. Ni amics, ni familiars, ni advocats, ni gestors... ningú pot ajudar-lo. Vostè intenta obtenir la informació pel seu compte. Fins i tot ha intentat fer un seguiment i s'adona que no sap com fer-ho.

   

  Quan ningú pot ajudar-lo, és hora de comptar amb un professional de la investigació privada. És el moment de contractar un detectiu privat. Millor encara... és el moment de contractar una agència de detectius privats.

   

  Contractar els serveis d'una agència de detectius li garanteix que augmentarà exponencialment les seves oportunitats de fer front a la problemàtica en què es trobi. Ja sigui un divorci, un menor descontrolat, un deute pendent o molèsties d'un veí.

   

  La solució dels seus problemes passa per una trucada. No està sol.

  El detectiu privat com a testimoni qualificat

  El detectiu privat com a testimoni qualificat

   

  En qualsevol procediment judicial, el detectiu privat exercent té consideració de testimoni qualificat i el seu informe té plena eficàcia probatòria. Per descomptat que el detectiu ha de respectar els principis enumerats anteriorment: Raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat.

   

  Per aquest motiu, el client ha de deixar total llibertat al detectiu per poder realitzar-la. En el moment en què el client intenti recargolar les conclusions del detectiu, tingui per fet que això perjudicarà els seus propis interessos. Confiï en les recomanacions del professional.

   

  Però aquesta confiança no és gratuïta. Abans de contractar qualsevol detectiu privat, sol·liciti que li mostri el seu TIP (acreditació oficial) i consulti a la pàgina web del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya si el nom del seu detectiu consta a la base de dades que hi trobareu.

  Tracte directe amb el seu detectiu privat

  Tracte directe amb el seu detectiu privat

   

  Segons la naturalesa del seu cas, el tracte habitual amb el seu detectiu privat serà aconsellable o no.

   

  En els casos de naturalesa familiar es recomana que el detectiu tingui un contacte mínim amb el client. No haurà de facilitar conclusions anticipades, ni observacions puntuals. En aquests moments el client està passant per una situació especialment sensible i qualsevol avenç que el detectiu pugui donar, és probable que comporti una precipitació d'esdeveniments.

   

  Per exemple, un cas de possible infidelitat conjugal. Si el detectiu informa que ha vist que el cònjuge vigilat ha quedat amb algú, el client pot reaccionar davant l'investigat per estrès, indignació o enuig. En aquest cas, el detectiu no hi haurà descobert res, l'investigat és coneixedor de l'existència del detectiu i el cas està cremat.

   

  Per tot això, recomanem que el contacte amb el client sigui mínim però amb comunicació oberta 24 hores perquè l'investigador estigui al cas de les últimes novetats de l'investigat.

×
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad establece los términos en que AGENCIA.CAT usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.

INFORMACIÓN QUE ES RECOGIDA

Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre, información de contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.

USO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.

AGENCIA.CAT está altamente comprometida para cumplir con el compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.

ENLACES A TERCEROS

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.

CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico. En caso de que haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento.